Vaš partner za leasing pokretnina u srednjoj i istočnoj Europi.

Umreženi. Iskusni. Svestrani.

O nama

Vantage Leasing d.o.o u likvidaciji. Hrvatska, sa sjedištem u Zagrebu, osnovan je 2002. godine od strane VB Leasing International Holding GmbH u čijem je i stopostotnom vlasništvu.

Portfolio obuhvaća tržište financiranja pokretnina putem financijskog i operativnog leasinga.
Obavijest o likvidaciji društva Vantage leasing d.o.o.

Poziv vjerovnicima za prijavu tražbina

Služba za korisnike

Već ste klijent Vantage Leasinga u likivdaciji? U našoj službi za korisnike možete pronaći sve dokumente i informacije koje su Vam potrebne vezano za Vaš Ugovor.


Portal za korisnike

Kontakt

Opći kontakt

Vantage leasing d.o.o. u likvidaciji

Tel.: +385 (0) 1 248 41 11
Fax.: +385 (0) 1 248 41 00
E-Mail: vantageleasing@vantageleasing.hr